Over de spoorzone

 • De centraal gelegen Spoorzone van Zwolle wordt de komende jaren ontwikkeld tot een energieke spil voor Noord-Nederland. Een plek tussen de historische binnenstad en de prachtige natuur aan de IJssel waar wonen, werken, leren en ontspannen gedurende de jaren op geheel eigen wijze vorm krijgen.

  Spoorzone Zwolle wordt de innovatie-, cultuur- en kennis hotspot van Regio Zwolle en ver daarbuiten. Een plek waar mensen wonen, ondernemen, leren, creëren, innoveren en verblijven. Met volop kruisverbanden tussen grote en kleine bedrijven en onderwijsinstellingen. De spoorzone wordt een echt stuk stad, een aanvulling op het historische centrum, met duurzame woningen en met innovatieve en creatieve bedrijven en organisaties. Werken, onderwijs, culturele voorzieningen en horeca; het gebied heeft straks een mix aan functies. Het station is daarbij een belangrijk knooppunt. Op deze plek groeit in de komende jaren een innovatiedistrict voor heel Regio Zwolle.

  De districten

  Maak kennis met de zes districten in de Spoorzone; District Z en de Werkplaatsen, Westerlaan, Willemskwartier, Hanzekwartier, Hanzehoven en Hanze–Oost.

  De ontwikkeling van de Spoorzone Zwolle is in veel opzichten enorm. Zo’n grote klus lukt het best door samen te werken, want: vele handen en knappe koppen maken licht werk. Dat doen we in zes verschillende districten, met elk een eigen invulling en karakter. Deze districten vormen samen Spoorzone Zwolle

  Bij het vormen van Spoorzone Zwolle zijn verschillende partijen betrokken, want de gebouwen en gronden in de gebieden hebben vaak verschillende eigenaren. Deze verschillende partijen werken samen in een coalitie. De coalities hebben een gezamenlijke visie op de gebiedsontwikkeling zodat Spoorzone Zwolle dé innovatieve, culture en kennis hotspot van Regio Zwolle en ver daarbuiten wordt. 

 • De aanjagers van Spoorzone Zwolle

  Stichting Innovatiedisctrict Spoorzone Zwolle

  Stichting Innovatiedistrict Spoorzone Zwolle zorgt ervoor dat bedrijven, culturele-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden succesvol met elkaar kunnen samenwerken in de Spoorzone Zwolle. Alle betrokken partijen werken samen aan de toekomst van Regio Zwolle vanuit een gezamenlijke visie en branding, met als doel de Spoorzone Zwolle te ontwikkelen tot een innovatiedistrict en creatieve broedplaats.

  Stichting Innovatiedistrict Spoorzone Zwolle is de aanjager van het gebied Spoorzone Zwolle. Stichting Innovatiedistrict Spoorzone Zwolle-team draagt bij aan het economisch, cultureel en onderwijs succes in de Spoorzone en zorgt ervoor dat de Spoorzone een fijne, bruisende plek wordt om te wonen en werken.

  Wil je in contact komen met het ECO-team?
 • Afbeelding